We gaan voor solidariteit!

door Nathalie Cardoen

We gaan voor solidariteit!
11€ verzameld

In 2013 maakte ik, via mijn werkgever, kennis met Goods to Give. Een Belgische vzw die werd opgericht om een brug te slaan tussen armoede en verspilling van de maatschappij.

Want wist je dat het risico op armoede of sociale uitsluiting meer dan 2 miljoen kinderen en volwassenen treft in België? En dat er elk jaar voor meer dan 100 miljoen euro aan nieuwe non-foodproducten, bestemd voor dagelijks gebruik, geen koper vinden?

Goods to Give zamelt deze non-food overschotten van de industrie in en deelt deze uit aan slachtoffers van sociale uitsluiting via een netwerk van liefdadigheidsverenigingen!

Nu 7 jaar verder is Goods to Give uitgegroeid tot een krachtig mechanisme met een enthousiast team dat uitstekende resultaten neerzet!

Doch Goods to Give wilt nog steeds meer minderbedeelden kunnen bereiken en hiervoor hebben ze een crowdfundingactie opgericht.

Wilt u al altijd graag een steentje bijdragen aan onze samenleving? En houdt u ook niet van verspilling?

Denk dan ook eens aan Goods to Give! Zij kan onze hulp goed gebruiken!

Samen staan we sterk!Samen kunnen we een nuttige invulling geven aan die producten en de waardigheid van mensen in precaire omstandigheden wezenlijk verhogen.

— Nathalie

Goods to Give in 1 minuut

Elk jaar blijven er binnen het gewone commerciële circuit essentiële non-foodproducten ter waarde van ongeveer 100 miljoen euro onverkocht in België. Deze goederen worden vaak nog vernietigd, terwijl ze juist ten goede kunnen komen aan mensen in armoede.

Op basis van deze twee observaties heeft een groep Belgische ondernemers in 2012 Goods to Give opgericht Goods to Give is een solidaire webshop die de bedrijfswereld enerzijds en de armoede-organisatiesanderzijds met elkaar verbindt. Bedrijven doneren hun non-foodoverschotten aan Goods to Give. En vervolgens worden die op een economische, efficiënte en traceerbare manier herverdeeld.

Professionalisme, een grote opslagcapaciteit, en een "pull" -distributiemodel (sociale organisaties bestellen volgens hun noden) kenmerken de organisatie Goods to Give. Bovendien is het model uniek in België.
Om het budget in evenwicht te kunnen houden, vraagt Goods to Give van sociale organisaties een bescheiden bijdrage voor de logistieke kosten en moet ze daarnaast nog rekenen op de steun van mecenassen. Het is echter onze ambitie om de organisatie volledig zelf financierend te maken en zo onze duurzaamheid te verzekeren.

De waarde van de sinds 2013 herverdeelde non-foodproducten bedraagt meer dan € 20 miljoen. In 2019 werden 1.401.330 nieuwe non-foodproducten met een waarde van meer dan € 4,1 miljoen herverdeeld. 63 gerenommeerde bedrijven werken al samen met dit "Business to Social" (B2S) -platform, dat zich momenteel richt op een netwerk van meer dan 350 sociale organisaties in heel België, en meer dan 210.000 mensen in precaire omstandigheden helpt.

Waarvoor worden uw giften gebruikt?

Uw donaties worden, na aftrek van de kosten die zijn gemaakt door het bedrijf Raise & Shine scrl (de organisator van deze crowfunding-operatie), integraal gebruikt voor het sociale doel van Goods to Give. Ze hebben twee doelen:

De hersencapaciteit vergrotenen creëren

Sinds 2012 hebben we het lichaam van Goods to Give uitgebouwd: armen, benen, de romp en het hoofd. Deze logistieke organisatie maakte het mogelijk om miljoenen producten te herverdelen. Nu is het tijd om de hersencapaciteit te vergroten, , d.w.z. de intelligente tools ontwikkelen die al onze activiteiten zullen beheren en alle productstromen in realtime zullen volgen (aard, hoeveelheid, geografische spreiding, frequentie, orderprofiel van elke vereniging, enz.), zodat we de goederen verfijnen tot de Goods to Give barometer. Deze barometer geeft, als een Business Intelligence Tool, aan wat waar nodig is.
De ERP (Enterprise Resources Planning) die we recent hebben geïmplementeerd en het onderhoud ervan vertegenwoordigen een investering van 100.000 € over drie jaar (van 2020 tot 2022).

Werkkapitaal verzekeren

Goods to Give is mogelijk gemaakt dankzij de bijdragen van dappere mecenas-bedrijven, maar ook dankzij onze eigen inkomsten - de bijdragen aan de logistieke kosten die door de begunstigde instellingen zijn betaald. Tot op heden heeft Goods to Give geen kapitaal, noch reserves. Ondertussen vereist onze groei werkkapitaal gezien de verwerkte volumes en € 100.000 is het bedrag dat hiervoor naar onze mening minimaal noodzakelijke is.

Wat zou er gebeuren als we de doelstelling van € 200.000 zouden overschrijden?

We zouden deze donaties accepteren om enkele belangrijke toekomstprojecten versneld op te starten. Dit met het doel om sneller te kunnen groeien zonder onze gezonde kostenstructuur teveel te moeten herzien. Eén van onze dromen is om Goods to Give te laten uitgroeien tot een sociale onderneming waarbij er voor de logistiek een grootschalig tewerkstellingsproject wordt uitgebouwd. Hiervoor zijn natuurlijk partners nodig, maar zeker ook startkapitaal.

Schenkers (2)

2 top schenker steunen "We gaan voor solidariteit!"
5.56 €
Anthony heeft 50 € aan "CapitalatWork ❤️ Goods To Give" gegeven  —  3 jaar geleden
5.56 €
Via Sofie heeft 50 € aan "CapitalatWork ❤️ Goods To Give" gegeven  —  3 jaar geleden

Deze gift werd mogelijk dankzij de verhuur van het appartement van de heer Van Cleempoel en mevrouw Van Huynegem door Via Sofie.