UNRESERVEDLY!!

door Philippe de Buck

UNRESERVEDLY!!
7 450€ verzameld

--- French and English texts below ----

Onderneming nemen deel aan "GOODS TO GIVE"

Bijna 50 jaar heb ik in België en in de Europese Unie de ondernemingen vertegenwoordigd en verdedigd. Dikwijls rees de vraag over de ernst van hun Corporate Social Responsability engagementen.

Ik ondervond dat bedrijven bereid waren goederen te geven aan sociale organisaties voor zover er een efficiënte structuur werd opgezet.

Goods to Give heeft dit met succes verwezenlijkt. Meer dan 1 401 330 producten werden verdeeld. Daarom verdient het onze steun. Ik steun het alvast en reken ook op uw steun.

Maak een gift: het is "Goods to Give"!!

---
Les entreprises participent à "GOODS TO GIVE"

Pendant près de 50 ans j'ai représenté et défendu les entreprises en Belgique et au sein de l'Union Européenne. Souvent j'ai eu à répondre à des questions sur le sérieux des engagements en matière de Responsabilté Sociale des Entreprises.

J'ai compris que les entreprises accepteraient de donner des produits à des organisations sociales pour autant qu'il y ait une structure efficace mise en place.

C'est ce que Goods to Give a fait avec succès. Cette organisation l'a réalisé. Plus de 1 401 330 produits ont été distribués. Elle mérite notre soutien. Sans réserve, je le lui accorde et je vous demande de faire de même.

Faites un don: c'est "Goods to Give"!!

---
Companies contribute to "GOODS TO GIVE"

For almost 50 years I have represented and championed businesses in Belgium and within the European Union. Regularly I had to answer questions concerning the seriousness of their commitment to Corporate Social Responsibility.

I understood that businesses would accept donating goods to social organisations if efficient structures were put in place. This is precisely what Goods to Give was able to deliver.

Having already achieve this - more than 1 401 330 products have been distributed - it deserves our support. I support it unreservedly and ask you to join me.

Make a donation: it's "Goods to Give »!!

— Philippe

Goods to Give in 1 minuut

Elk jaar blijven er binnen het gewone commerciële circuit essentiële non-foodproducten ter waarde van ongeveer 100 miljoen euro onverkocht in België. Deze goederen worden vaak nog vernietigd, terwijl ze juist ten goede kunnen komen aan mensen in armoede.

Op basis van deze twee observaties heeft een groep Belgische ondernemers in 2012 Goods to Give opgericht Goods to Give is een solidaire webshop die de bedrijfswereld enerzijds en de armoede-organisatiesanderzijds met elkaar verbindt. Bedrijven doneren hun non-foodoverschotten aan Goods to Give. En vervolgens worden die op een economische, efficiënte en traceerbare manier herverdeeld.

Professionalisme, een grote opslagcapaciteit, en een "pull" -distributiemodel (sociale organisaties bestellen volgens hun noden) kenmerken de organisatie Goods to Give. Bovendien is het model uniek in België.
Om het budget in evenwicht te kunnen houden, vraagt Goods to Give van sociale organisaties een bescheiden bijdrage voor de logistieke kosten en moet ze daarnaast nog rekenen op de steun van mecenassen. Het is echter onze ambitie om de organisatie volledig zelf financierend te maken en zo onze duurzaamheid te verzekeren.

De waarde van de sinds 2013 herverdeelde non-foodproducten bedraagt meer dan € 20 miljoen. In 2019 werden 1.401.330 nieuwe non-foodproducten met een waarde van meer dan € 4,1 miljoen herverdeeld. 63 gerenommeerde bedrijven werken al samen met dit "Business to Social" (B2S) -platform, dat zich momenteel richt op een netwerk van meer dan 350 sociale organisaties in heel België, en meer dan 210.000 mensen in precaire omstandigheden helpt.

Waarvoor worden uw giften gebruikt?

Uw donaties worden, na aftrek van de kosten die zijn gemaakt door het bedrijf Raise & Shine scrl (de organisator van deze crowfunding-operatie), integraal gebruikt voor het sociale doel van Goods to Give. Ze hebben twee doelen:

De hersencapaciteit vergrotenen creëren

Sinds 2012 hebben we het lichaam van Goods to Give uitgebouwd: armen, benen, de romp en het hoofd. Deze logistieke organisatie maakte het mogelijk om miljoenen producten te herverdelen. Nu is het tijd om de hersencapaciteit te vergroten, , d.w.z. de intelligente tools ontwikkelen die al onze activiteiten zullen beheren en alle productstromen in realtime zullen volgen (aard, hoeveelheid, geografische spreiding, frequentie, orderprofiel van elke vereniging, enz.), zodat we de goederen verfijnen tot de Goods to Give barometer. Deze barometer geeft, als een Business Intelligence Tool, aan wat waar nodig is.
De ERP (Enterprise Resources Planning) die we recent hebben geïmplementeerd en het onderhoud ervan vertegenwoordigen een investering van 100.000 € over drie jaar (van 2020 tot 2022).

Werkkapitaal verzekeren

Goods to Give is mogelijk gemaakt dankzij de bijdragen van dappere mecenas-bedrijven, maar ook dankzij onze eigen inkomsten - de bijdragen aan de logistieke kosten die door de begunstigde instellingen zijn betaald. Tot op heden heeft Goods to Give geen kapitaal, noch reserves. Ondertussen vereist onze groei werkkapitaal gezien de verwerkte volumes en € 100.000 is het bedrag dat hiervoor naar onze mening minimaal noodzakelijke is.

Wat zou er gebeuren als we de doelstelling van € 200.000 zouden overschrijden?

We zouden deze donaties accepteren om enkele belangrijke toekomstprojecten versneld op te starten. Dit met het doel om sneller te kunnen groeien zonder onze gezonde kostenstructuur teveel te moeten herzien. Eén van onze dromen is om Goods to Give te laten uitgroeien tot een sociale onderneming waarbij er voor de logistiek een grootschalig tewerkstellingsproject wordt uitgebouwd. Hiervoor zijn natuurlijk partners nodig, maar zeker ook startkapitaal.

Schenkers (31)

31 top schenker steunen "UNRESERVEDLY!!"
50 €
Michael  —  3 jaar geleden
1000 €
Anoniem  —  3 jaar geleden
250 €
Business Technologies  —  3 jaar geleden
150 €
Rik  —  3 jaar geleden

Great initiative

250 €
Anoniem  —  3 jaar geleden
250 €
Patricia  —  3 jaar geleden

It really feels good to give !

100 €
Lode  —  3 jaar geleden
250 €
guillaume  —  3 jaar geleden

It's good to give, it's good to share, life has more meaning when we keep spinning.. ;-) bravo pour ce que tu fais, je suis très fière d'avoir un oncle aussi dimensionné

100 €
Anita  —  3 jaar geleden
1000 €
René  —  3 jaar geleden

100 €
Daniel  —  3 jaar geleden
200 €
Danielle  —  3 jaar geleden
100 €
Bernard  —  3 jaar geleden
100 €
Benoît  —  3 jaar geleden
100 €
Ine  —  3 jaar geleden