Trust me, it's good to give!

#BOARD door Laurent-Paul Van Steirtegem

Trust me, it's good to give!
3 415€ verzameld

(TEXTE EN FRANCAIS CI-DESSOUS)

Back in 2012, Goods to Give was just the dream of a handful of committed individuals. Their drive was even bigger than their dream - I joined the project.

Over the last 8 years, I have discussed our project with many different people. The feedback is overwhelmingly positive. The reaction I keep on hearing is 'how on Earth is it possible this wasn't existing already?'.

It's true - Goods to Give is a great idea: it allows companies to donate goods they're about to destruct to people for whom shampoo, toys or diapers, even from a discontinued line or with an outdated packaging, can represent a life changer.

The proof the concept works is in the numbers. Over the years, many top tier companies have become donors. In 2019 alone, we distributed products for a market value in excess of 4 M€. A network of carefully vetted, locally active charities ensures those products reach people who need them most. Goods to Give has become a strong, professional and reliable organization.

And still, it is evident that we need to do more. We have ambitious goals: by 2024, our aim is to double the number of products we collect and redistribute. We know we can - will you help us?

Participating in our crowdfunding campaign, regardless of the amount given, means you will contribute to this growth. You will help us convince more companies to work with us. You will allow us to create the logistics to move those (many!) boxes around. You will ensure people can take proper care of themselves and of their families. You will contribute to making the world a better place.

A heartfelt thank you to all of you who will contribute - trust me, it's good to give!

____


J’ai rejoint le projet Goods to Give en 2012, lorsqu’il n’était encore qu’une idée portée avec talent par quelques enthousiastes. Leur enthousiasme était contagieux.

Depuis lors j’ai eu l’occasion de parler de notre concept avec beaucoup de gens, venant d’horizons très différents. A chaque fois, ou presque, la même réaction : « bon sang, mais c’est bien sûr » (ou sa variante : « comment est-ce possible que cela n’existe pas depuis plus longtemps ? »).

Goods to Give est une évidence, un concept simple qui permet (et normalement je déteste cette expression) un vrai « win-win » entre les entreprises qui donnent des produits qu’elles s’apprêtent à détruire, et des femmes et des hommes pour qui ces produits sont utiles, voire même vitaux.

Depuis lors, le projet a fait du chemin, et surtout il a prouvé qu’il marche. Au fil des années, de plus en plus d’entreprises de premier plan nous ont rejoint. En 2019, nous avons redistribué des produits d’une valeur marchande de 4 million d’euros Un tissu d’associations locales nous aide à en faire bénéficier ceux qui en ont le plus besoin. L’organisation Goods to Give s’est structurée et professionnalisée.

Et pourtant, il est clair que l’on peut, que l’on doit faire plus. Nos objectifs sont ambitieux : d’ici trois ans, nous souhaitons doubler le nombre de produits redistribués par notre intermédiaire. C’est possible, nous le savons. C’est nécessaire, nous le sentons. Et c’est intelligent, vous le comprenez.

En participant à notre campagne de crowdfunding, quel que soit le montant que vous donnerez, vous participerez à la croissance de notre projet. Vous nous aiderez à convaincre plus d’entreprises de travailler avec nous. Vous contribuerez à un monde plus juste, et au renforcement des passerelles si nécessaires entre les entreprises et la société dans son ensemble. Déjà, un énorme merci – vous verrez, it’s good to give!

______

— Laurent-Paul

Goods to Give in 1 minuut

Elk jaar blijven er binnen het gewone commerciële circuit essentiële non-foodproducten ter waarde van ongeveer 100 miljoen euro onverkocht in België. Deze goederen worden vaak nog vernietigd, terwijl ze juist ten goede kunnen komen aan mensen in armoede.

Op basis van deze twee observaties heeft een groep Belgische ondernemers in 2012 Goods to Give opgericht Goods to Give is een solidaire webshop die de bedrijfswereld enerzijds en de armoede-organisatiesanderzijds met elkaar verbindt. Bedrijven doneren hun non-foodoverschotten aan Goods to Give. En vervolgens worden die op een economische, efficiënte en traceerbare manier herverdeeld.

Professionalisme, een grote opslagcapaciteit, en een "pull" -distributiemodel (sociale organisaties bestellen volgens hun noden) kenmerken de organisatie Goods to Give. Bovendien is het model uniek in België.
Om het budget in evenwicht te kunnen houden, vraagt Goods to Give van sociale organisaties een bescheiden bijdrage voor de logistieke kosten en moet ze daarnaast nog rekenen op de steun van mecenassen. Het is echter onze ambitie om de organisatie volledig zelf financierend te maken en zo onze duurzaamheid te verzekeren.

De waarde van de sinds 2013 herverdeelde non-foodproducten bedraagt meer dan € 20 miljoen. In 2019 werden 1.401.330 nieuwe non-foodproducten met een waarde van meer dan € 4,1 miljoen herverdeeld. 63 gerenommeerde bedrijven werken al samen met dit "Business to Social" (B2S) -platform, dat zich momenteel richt op een netwerk van meer dan 350 sociale organisaties in heel België, en meer dan 210.000 mensen in precaire omstandigheden helpt.

Waarvoor worden uw giften gebruikt?

Uw donaties worden, na aftrek van de kosten die zijn gemaakt door het bedrijf Raise & Shine scrl (de organisator van deze crowfunding-operatie), integraal gebruikt voor het sociale doel van Goods to Give. Ze hebben twee doelen:

De hersencapaciteit vergrotenen creëren

Sinds 2012 hebben we het lichaam van Goods to Give uitgebouwd: armen, benen, de romp en het hoofd. Deze logistieke organisatie maakte het mogelijk om miljoenen producten te herverdelen. Nu is het tijd om de hersencapaciteit te vergroten, , d.w.z. de intelligente tools ontwikkelen die al onze activiteiten zullen beheren en alle productstromen in realtime zullen volgen (aard, hoeveelheid, geografische spreiding, frequentie, orderprofiel van elke vereniging, enz.), zodat we de goederen verfijnen tot de Goods to Give barometer. Deze barometer geeft, als een Business Intelligence Tool, aan wat waar nodig is.
De ERP (Enterprise Resources Planning) die we recent hebben geïmplementeerd en het onderhoud ervan vertegenwoordigen een investering van 100.000 € over drie jaar (van 2020 tot 2022).

Werkkapitaal verzekeren

Goods to Give is mogelijk gemaakt dankzij de bijdragen van dappere mecenas-bedrijven, maar ook dankzij onze eigen inkomsten - de bijdragen aan de logistieke kosten die door de begunstigde instellingen zijn betaald. Tot op heden heeft Goods to Give geen kapitaal, noch reserves. Ondertussen vereist onze groei werkkapitaal gezien de verwerkte volumes en € 100.000 is het bedrag dat hiervoor naar onze mening minimaal noodzakelijke is.

Wat zou er gebeuren als we de doelstelling van € 200.000 zouden overschrijden?

We zouden deze donaties accepteren om enkele belangrijke toekomstprojecten versneld op te starten. Dit met het doel om sneller te kunnen groeien zonder onze gezonde kostenstructuur teveel te moeten herzien. Eén van onze dromen is om Goods to Give te laten uitgroeien tot een sociale onderneming waarbij er voor de logistiek een grootschalig tewerkstellingsproject wordt uitgebouwd. Hiervoor zijn natuurlijk partners nodig, maar zeker ook startkapitaal.

Schenkers (25)

25 top schenker steunen "Trust me, it's good to give!"
200 €
Charlotte  —  3 jaar geleden
100 €
Lode  —  3 jaar geleden
200 €
Anoniem  —  3 jaar geleden
100 €
Janwillem & An  —  3 jaar geleden

Great initiative!

15 €
Joachim  —  3 jaar geleden
100 €
Anoniem  —  3 jaar geleden
100 €
Anne Joseph  —  3 jaar geleden

Superbe initiative! Nous lui souhaitons une belle réussite!

100 €
Michael  —  3 jaar geleden

Great initiative Laurent ! Well done ;)

100 €
Sébastien  —  3 jaar geleden

Très belle organisation Laurent-Paul. Bravo pour cette implication et tous mes voeux de succès pour la suite! And you are right, it's good to give!

250 €
Anoniem  —  3 jaar geleden

Well done!

50 €
Gérald  —  3 jaar geleden

Fantastic work !

100 €
Bruno  —  3 jaar geleden
200 €
Heymans & Co GCV  —  3 jaar geleden
250 €
Miro et Anne  —  3 jaar geleden
100 €
Sylvie  —  3 jaar geleden