L’œuf de Colomb/ Het ei van Columbus

#BOARD door Gérard de Laminne

L’œuf de Colomb/ Het ei van Columbus
4 565€ verzameld

(Nederlandse tekst volgt)

L’expression « œuf de Colomb » veut qualifier une idée simple mais géniale. C’est exactement ce qu’est Goods to Give ! En créant un pont entre le monde des entreprises et un réseau d’organisations sociales luttant contre la pauvreté en Belgique, Goods to Give met l'économie circulaire en marche tout en venant en aide aux plus démunis.

Particulièrement séduit par ce projet, je l'ai rejoint en 2016 et me suis mis en tête de faciliter davantage les dons par les entreprises de biens non alimentaires, lesquels étaient soumis à TVA alors que leur destruction n’y était pas soumise. Invraisemblable, non ? En avril 2019, après 18 mois de lobbying, nous avons obtenu du législateur qu’il exonère de la TVA les dons de biens neufs non alimentaires de première nécessité aux plus démunis. Enfin ! La quantité de dons est désormais susceptible de doubler.

Et justement, alors qu'en 2019 nous avons redistribué 1.400.000 produits, nous voulons que dans 3 ans, le cap de 2.500.000 soit dépassé. Pourquoi ? Parce que nous devons faire mieux: il y a plus d’un million et demi de personnes précarisées en Belgique, et ce chiffre ne diminue pas. La crise qui nous frappe depuis le printemps n'a d'ailleurs fait qu'aggraver encore leur situation.

Pour être en capacité de relever ce défi, donc pour redistribuer davantage de biens de première nécessité, nous devons grandir. Alors donnez-nous en les moyens et cliquez sur « DONATE ». Déjà, mille mercis ! Vous verrez: it's good to give.

*****

Goods to Give of het «ei van Columbus»

De uitdrukking «ei van Columbus» is bedoeld om een eenvoudig maar briljant idee te beschrijven. Dat is precies wat Goods to Give is! Door een brug te slaan tussen het bedrijfsleven en een netwerk van sociale organisaties die de armoede in België bestrijden, zet Goods to Give de circulaire economie in beweging en helpt tegelijkertijd de meest kansarmen.

Ik heb me in 2016 bij dit project aangesloten en heb besloten om het voor bedrijven gemakkelijker te maken om non-food goederen te schenken. Deze giften waren BTW-plichtig terwijl het vernietigen van dezelfde goederen het niet was. Ongelooflijk, hè?

In april 2019, na 18 maanden lobbyen, kregen we de wetgever zover om donaties van nieuwe non-food basisgoederen aan de armsten vrij te stellen van BTW. Eindelijk! Het aantal donaties zal nu waarschijnlijk verdubbelen. Terwijl we in 2019 1.400.000 producten hebben herverdeeld, willen we nu in 3 jaar tijd de 2.500.000 mijlpaal overtreffen.

Waarom is dat? Omdat we het beter moeten doen: er zijn meer dan anderhalf miljoen mensen in precaire situatie in België, en dit cijfer daalt niet. De Covid 19-crisis die ons sinds het voorjaar treft, heeft hun situatie alleen maar verergerd. Om deze uitdaging aan te kunnen gaan, en dus om meer basisgoederen te herverdelen, moeten we groeien.

Geef ons dus deze mogelijkheid en klik op "DONATE". Al duizendmaal bedankt! Je zult het zien: it's good to give.

— Gérard

Goods to Give in 1 minuut

Elk jaar blijven er binnen het gewone commerciële circuit essentiële non-foodproducten ter waarde van ongeveer 100 miljoen euro onverkocht in België. Deze goederen worden vaak nog vernietigd, terwijl ze juist ten goede kunnen komen aan mensen in armoede.

Op basis van deze twee observaties heeft een groep Belgische ondernemers in 2012 Goods to Give opgericht Goods to Give is een solidaire webshop die de bedrijfswereld enerzijds en de armoede-organisatiesanderzijds met elkaar verbindt. Bedrijven doneren hun non-foodoverschotten aan Goods to Give. En vervolgens worden die op een economische, efficiënte en traceerbare manier herverdeeld.

Professionalisme, een grote opslagcapaciteit, en een "pull" -distributiemodel (sociale organisaties bestellen volgens hun noden) kenmerken de organisatie Goods to Give. Bovendien is het model uniek in België.
Om het budget in evenwicht te kunnen houden, vraagt Goods to Give van sociale organisaties een bescheiden bijdrage voor de logistieke kosten en moet ze daarnaast nog rekenen op de steun van mecenassen. Het is echter onze ambitie om de organisatie volledig zelf financierend te maken en zo onze duurzaamheid te verzekeren.

De waarde van de sinds 2013 herverdeelde non-foodproducten bedraagt meer dan € 20 miljoen. In 2019 werden 1.401.330 nieuwe non-foodproducten met een waarde van meer dan € 4,1 miljoen herverdeeld. 63 gerenommeerde bedrijven werken al samen met dit "Business to Social" (B2S) -platform, dat zich momenteel richt op een netwerk van meer dan 350 sociale organisaties in heel België, en meer dan 210.000 mensen in precaire omstandigheden helpt.

Waarvoor worden uw giften gebruikt?

Uw donaties worden, na aftrek van de kosten die zijn gemaakt door het bedrijf Raise & Shine scrl (de organisator van deze crowfunding-operatie), integraal gebruikt voor het sociale doel van Goods to Give. Ze hebben twee doelen:

De hersencapaciteit vergrotenen creëren

Sinds 2012 hebben we het lichaam van Goods to Give uitgebouwd: armen, benen, de romp en het hoofd. Deze logistieke organisatie maakte het mogelijk om miljoenen producten te herverdelen. Nu is het tijd om de hersencapaciteit te vergroten, , d.w.z. de intelligente tools ontwikkelen die al onze activiteiten zullen beheren en alle productstromen in realtime zullen volgen (aard, hoeveelheid, geografische spreiding, frequentie, orderprofiel van elke vereniging, enz.), zodat we de goederen verfijnen tot de Goods to Give barometer. Deze barometer geeft, als een Business Intelligence Tool, aan wat waar nodig is.
De ERP (Enterprise Resources Planning) die we recent hebben geïmplementeerd en het onderhoud ervan vertegenwoordigen een investering van 100.000 € over drie jaar (van 2020 tot 2022).

Werkkapitaal verzekeren

Goods to Give is mogelijk gemaakt dankzij de bijdragen van dappere mecenas-bedrijven, maar ook dankzij onze eigen inkomsten - de bijdragen aan de logistieke kosten die door de begunstigde instellingen zijn betaald. Tot op heden heeft Goods to Give geen kapitaal, noch reserves. Ondertussen vereist onze groei werkkapitaal gezien de verwerkte volumes en € 100.000 is het bedrag dat hiervoor naar onze mening minimaal noodzakelijke is.

Wat zou er gebeuren als we de doelstelling van € 200.000 zouden overschrijden?

We zouden deze donaties accepteren om enkele belangrijke toekomstprojecten versneld op te starten. Dit met het doel om sneller te kunnen groeien zonder onze gezonde kostenstructuur teveel te moeten herzien. Eén van onze dromen is om Goods to Give te laten uitgroeien tot een sociale onderneming waarbij er voor de logistiek een grootschalig tewerkstellingsproject wordt uitgebouwd. Hiervoor zijn natuurlijk partners nodig, maar zeker ook startkapitaal.

Schenkers (41)

41 top schenker steunen "L’œuf de Colomb/ Het ei van Columbus"
250 €
William  —  3 jaar geleden
50 €
Benoît  —  3 jaar geleden
100 €
Fanny  —  3 jaar geleden
50 €
Eric  —  3 jaar geleden

Les ruisseaux font les grandes rivières...? Eric Dykmans

50 €
Manoëlle  —  3 jaar geleden

Très belle initiative !

50 €
Jean-Pierre  —  3 jaar geleden
100 €
Julie  —  3 jaar geleden
100 €
Etienne  —  3 jaar geleden

Bon succès.

250 €
Réginald  —  3 jaar geleden

Félicitation Gérard pour cette belle et efficace initiative. Amitiés Réginald

50 €
Guy  —  3 jaar geleden
250 €
CHILDHOME BVBA  —  3 jaar geleden
50 €
Patrice  —  3 jaar geleden
100 €
Luc  —  3 jaar geleden

Modeste contribution, j'espère que cette petite goutte en trouvera beaucoup d'autres pour apaiser la faim qui taraude le nombre sans cesse croissant des moins nantis.

100 €
Anoniem  —  3 jaar geleden

Initiative à encourager

50 €
Stéphane  —  3 jaar geleden

Félicitations pour cette initiative qui allie la lutte contre le gaspillage et l'aide aux plus démunis. C'est un cercle vertueux !