Donner c'est aussi recevoir

door Jerome Merlin

955€ verzameld

Cela fait maintenant 3 ans que je travaille pour Goods to Give. J’ai choisi de rejoindre cette belle cause parce qu’elle me paraît logique : « Combler les besoins des plus démunis avec les surplus de stocks ». C’est très motivant de pouvoir lutter d’un côté pour l’environnement en cherchant des solutions pour les invendus des entreprises et de l’autre côté pour moins d’inégalité dans notre société en procurant ces biens aux personnes qui sont défavorisées.

Depuis ce matin quels produits avez-vous utilisé ? Du shampoing, votre brosse à dents, du liquide de vaisselle, une poêle, vos chaussures,... Et vos enfants ? Des langes, des jouets, un cartable,… Savez que pour 1 personne sur 5 en Belgique ces produits ne sont pas facilement accessibles ou pas accessibles du tout.

La difficulté pour les entreprises de produire exactement ce que le marché demande peut facilement être résolu en procurent le surplus de ces produits neufs, de première nécessité, aux plus démunis, au lieu de les détruire.

En étant la passerelle de confiance entre les entreprises et le secteur associatif Goods to Give a distribué en 2019 plus de 1.400.000 produits à son réseau qui atteint plus de 200.000 personnes dans le besoin. A cause du virus qui nous est soudainement parvenu au printemps de plus en plus de personnes se font emporter dans ce cercle vicieux de problèmes.

En participant à notre campagne de crowdfunding, quel que soit le montant que vous donnerez, vous participerez à la croissance de notre projet. Vous nous aiderez à convaincre plus d’entreprises de travailler avec nous. Vous contribuerez à un monde plus juste, et au renforcement des passerelles si nécessaires entre les entreprises et la société dans son ensemble. La société dans laquelle vous vivez, donc vous verrez donner c’est aussi recevoir !

On vous remercie déjà de tout cœur !

— Jerome

Goods to Give in 1 minuut

Elk jaar blijven er binnen het gewone commerciële circuit essentiële non-foodproducten ter waarde van ongeveer 100 miljoen euro onverkocht in België. Deze goederen worden vaak nog vernietigd, terwijl ze juist ten goede kunnen komen aan mensen in armoede.

Op basis van deze twee observaties heeft een groep Belgische ondernemers in 2012 Goods to Give opgericht Goods to Give is een solidaire webshop die de bedrijfswereld enerzijds en de armoede-organisatiesanderzijds met elkaar verbindt. Bedrijven doneren hun non-foodoverschotten aan Goods to Give. En vervolgens worden die op een economische, efficiënte en traceerbare manier herverdeeld.

Professionalisme, een grote opslagcapaciteit, en een "pull" -distributiemodel (sociale organisaties bestellen volgens hun noden) kenmerken de organisatie Goods to Give. Bovendien is het model uniek in België.
Om het budget in evenwicht te kunnen houden, vraagt Goods to Give van sociale organisaties een bescheiden bijdrage voor de logistieke kosten en moet ze daarnaast nog rekenen op de steun van mecenassen. Het is echter onze ambitie om de organisatie volledig zelf financierend te maken en zo onze duurzaamheid te verzekeren.

De waarde van de sinds 2013 herverdeelde non-foodproducten bedraagt meer dan € 20 miljoen. In 2019 werden 1.401.330 nieuwe non-foodproducten met een waarde van meer dan € 4,1 miljoen herverdeeld. 63 gerenommeerde bedrijven werken al samen met dit "Business to Social" (B2S) -platform, dat zich momenteel richt op een netwerk van meer dan 350 sociale organisaties in heel België, en meer dan 210.000 mensen in precaire omstandigheden helpt.

Waarvoor worden uw giften gebruikt?

Uw donaties worden, na aftrek van de kosten die zijn gemaakt door het bedrijf Raise & Shine scrl (de organisator van deze crowfunding-operatie), integraal gebruikt voor het sociale doel van Goods to Give. Ze hebben twee doelen:

De hersencapaciteit vergrotenen creëren

Sinds 2012 hebben we het lichaam van Goods to Give uitgebouwd: armen, benen, de romp en het hoofd. Deze logistieke organisatie maakte het mogelijk om miljoenen producten te herverdelen. Nu is het tijd om de hersencapaciteit te vergroten, , d.w.z. de intelligente tools ontwikkelen die al onze activiteiten zullen beheren en alle productstromen in realtime zullen volgen (aard, hoeveelheid, geografische spreiding, frequentie, orderprofiel van elke vereniging, enz.), zodat we de goederen verfijnen tot de Goods to Give barometer. Deze barometer geeft, als een Business Intelligence Tool, aan wat waar nodig is.
De ERP (Enterprise Resources Planning) die we recent hebben geïmplementeerd en het onderhoud ervan vertegenwoordigen een investering van 100.000 € over drie jaar (van 2020 tot 2022).

Werkkapitaal verzekeren

Goods to Give is mogelijk gemaakt dankzij de bijdragen van dappere mecenas-bedrijven, maar ook dankzij onze eigen inkomsten - de bijdragen aan de logistieke kosten die door de begunstigde instellingen zijn betaald. Tot op heden heeft Goods to Give geen kapitaal, noch reserves. Ondertussen vereist onze groei werkkapitaal gezien de verwerkte volumes en € 100.000 is het bedrag dat hiervoor naar onze mening minimaal noodzakelijke is.

Wat zou er gebeuren als we de doelstelling van € 200.000 zouden overschrijden?

We zouden deze donaties accepteren om enkele belangrijke toekomstprojecten versneld op te starten. Dit met het doel om sneller te kunnen groeien zonder onze gezonde kostenstructuur teveel te moeten herzien. Eén van onze dromen is om Goods to Give te laten uitgroeien tot een sociale onderneming waarbij er voor de logistiek een grootschalig tewerkstellingsproject wordt uitgebouwd. Hiervoor zijn natuurlijk partners nodig, maar zeker ook startkapitaal.

Schenkers (13)

13 top schenker steunen "Donner c'est aussi recevoir"
50 €
Léonard  —  1 jaar geleden

Plein de belles réussites pour ce super projet !!!

50 €
Mathilde  —  1 jaar geleden
100 €
Dominique  —  1 jaar geleden

Bonne chance, bonne récolte

200 €
Anoniem  —  1 jaar geleden

Bravo pour ton engagement chez G2G

100 €
Didier  —  1 jaar geleden
100 €
christine  —  1 jaar geleden

tenez bon, ensemble on y arrive

50 €
Marijke  —  1 jaar geleden
100 €
Nicolas  —  1 jaar geleden

Bonne continuation ! Astrid, Nicolas et Lucie

50 €
Sophie  —  1 jaar geleden
25 €
Cindy  —  1 jaar geleden