CapitalatWork Foyer Group

3 121€ verzameld

-- Français ci-dessous -- English Below ---

CapitalatWork Foyer Group heeft het voorrecht te mogen beleggen voor succesvolle en vermogende cliënten, wat tegelijkertijd ook tot bescheidenheid moet stemmen. Daarenboven vinden wij het belangrijk om te investeren in het maatschappelijk welzijn.

Daarom steunen wij, al meer dan 7 jaar als financiële partner, vol trots Goods to Give, die zich oeverloos inzet voor de minderbedeelden.

Het is fantastisch om te zien hoe succesvol Goods to Give is in haar missie!

Hoe gaat Goods to Give tewerk?

Dankzij de productschenkingen van grote bedrijven heeft Goods to Give sinds 2012 reeds miljoenen producten voor dagelijks gebruik (hygiëne- en zorgproducten, schoolgerief, babymateriaal, kleren, meubels,…) aan honderden sociale partnerorganisaties herverdeeld die op hun beurt ervoor zorgen dat deze producten onder honderdduizenden minderbedeelde mensen verdeeld worden.


Door middel van deze crowdfunding willen wij nog een tandje bijzetten. Naast onze vaste jaarlijkse bijdrage willen wij, samen met u, een extra 10.000 euro inzamelen om zo Goods to Give in deze bijzondere tijden extra te ondersteunen.

Ook u kan uw steentje bijdragen door vrijwillig een bedrag te doneren (vanaf 40 euro fiscaal aftrekbaar) en/of deze pagina te sharen met uw familie en vrienden. "Samen staan we sterk! "

Namens alle medewerkers van CapitalatWork danken wij u bij voorbaat!

CapitalatWork...we care for you!

--- Français ---

CapitalatWork Foyer Group a le privilège de pouvoir investir au nom de clients prospères et fortunés, ce qui nous amène également à faire preuve de modestie. Aussi trouvons-nous qu'il est important d'investir dans le bien-être social.

C'est pourquoi nous sommes fiers de soutenir depuis plus de 7 ans en tant que partenaire financier l'association Goods to Give, qui s'engage en faveur des personnes moins favorisées.

Il est fantastique de voir à quel point Goods to Give réussit dans sa mission !

Comment fonctionne Goods to Give ?

Grâce aux dons de produits de la part de grandes entreprises, Goods to Give a, depuis 2012, déjà redistribué des millions de produits d'usage quotidien (produits d'hygiène et de soins, fournitures scolaires, matériel pour bébés, vêtements, mobilier...) à des centaines d'organisations sociales partenaires qui assurent à leur tour la distribution de ces produits à des centaines de milliers de personnes défavorisées.


Grâce à ce crowdfunding, nous voulons aller encore plus loin. En plus de notre contribution annuelle fixe, nous voulons, avec vous, récolter 10 000 euros supplémentaires pour soutenir Goods to Give en ces temps particuliers.

Vous aussi, vous pouvez contribuer en faisant un don volontaire (déductible des impôts à partir de 40 euros) et/ou en partageant cette page avec votre famille et vos amis. « Ensemble, nous sommes plus forts ! »

Au nom de tous les employés de CapitalatWork, nous vous remercions d'avance !

CapitalatWork...we care for you !

--- English ---

CapitalatWork Foyer Group has the privilege to invest for successful and wealthy clients, which at the same time must also involve modesty. Moreover, we believe it is important to invest in social well-being.

That is why, for more than 7 years as a financial partner, we are proud to support Goods to Give, which is committed to the less fortunate.

It's fantastic to see how successful Goods to Give is in its mission!

How does Goods to Give work?

Since 2012, thanks to the product donations of large companies, Goods to Give has already redistributed billions of products for daily use (hygiene and care products, school materials, baby materials, clothes, furniture,...) to hundreds of social partner organisations who ensure that these products are distributed to hundreds of thousands of underprivileged people.

Through this crowdfunding we want to step it up. In addition to our fixed annual contribution, we want to raise, together with you, an additional 10,000 euros to support Goods to Give in these special times.

You can also contribute by voluntarily donating an amount (tax deductible as from 40 euros) and/or share this page with your family and friends. "Together we are strong!"

On behalf of all CapitalatWork employees, we thank you in advance!

Capitalatwork... we care for you!

— CapitalatWork Foyer Group

Goods to Give in 1 minuut

Elk jaar blijven er binnen het gewone commerciële circuit essentiële non-foodproducten ter waarde van ongeveer 100 miljoen euro onverkocht in België. Deze goederen worden vaak nog vernietigd, terwijl ze juist ten goede kunnen komen aan mensen in armoede.

Op basis van deze twee observaties heeft een groep Belgische ondernemers in 2012 Goods to Give opgericht Goods to Give is een solidaire webshop die de bedrijfswereld enerzijds en de armoede-organisatiesanderzijds met elkaar verbindt. Bedrijven doneren hun non-foodoverschotten aan Goods to Give. En vervolgens worden die op een economische, efficiënte en traceerbare manier herverdeeld.

Professionalisme, een grote opslagcapaciteit, en een "pull" -distributiemodel (sociale organisaties bestellen volgens hun noden) kenmerken de organisatie Goods to Give. Bovendien is het model uniek in België.
Om het budget in evenwicht te kunnen houden, vraagt Goods to Give van sociale organisaties een bescheiden bijdrage voor de logistieke kosten en moet ze daarnaast nog rekenen op de steun van mecenassen. Het is echter onze ambitie om de organisatie volledig zelf financierend te maken en zo onze duurzaamheid te verzekeren.

De waarde van de sinds 2013 herverdeelde non-foodproducten bedraagt meer dan € 20 miljoen. In 2019 werden 1.401.330 nieuwe non-foodproducten met een waarde van meer dan € 4,1 miljoen herverdeeld. 63 gerenommeerde bedrijven werken al samen met dit "Business to Social" (B2S) -platform, dat zich momenteel richt op een netwerk van meer dan 350 sociale organisaties in heel België, en meer dan 210.000 mensen in precaire omstandigheden helpt.

Waarvoor worden uw giften gebruikt?

Uw donaties worden, na aftrek van de kosten die zijn gemaakt door het bedrijf Raise & Shine scrl (de organisator van deze crowfunding-operatie), integraal gebruikt voor het sociale doel van Goods to Give. Ze hebben twee doelen:

De hersencapaciteit vergrotenen creëren

Sinds 2012 hebben we het lichaam van Goods to Give uitgebouwd: armen, benen, de romp en het hoofd. Deze logistieke organisatie maakte het mogelijk om miljoenen producten te herverdelen. Nu is het tijd om de hersencapaciteit te vergroten, , d.w.z. de intelligente tools ontwikkelen die al onze activiteiten zullen beheren en alle productstromen in realtime zullen volgen (aard, hoeveelheid, geografische spreiding, frequentie, orderprofiel van elke vereniging, enz.), zodat we de goederen verfijnen tot de Goods to Give barometer. Deze barometer geeft, als een Business Intelligence Tool, aan wat waar nodig is.
De ERP (Enterprise Resources Planning) die we recent hebben geïmplementeerd en het onderhoud ervan vertegenwoordigen een investering van 100.000 € over drie jaar (van 2020 tot 2022).

Werkkapitaal verzekeren

Goods to Give is mogelijk gemaakt dankzij de bijdragen van dappere mecenas-bedrijven, maar ook dankzij onze eigen inkomsten - de bijdragen aan de logistieke kosten die door de begunstigde instellingen zijn betaald. Tot op heden heeft Goods to Give geen kapitaal, noch reserves. Ondertussen vereist onze groei werkkapitaal gezien de verwerkte volumes en € 100.000 is het bedrag dat hiervoor naar onze mening minimaal noodzakelijke is.

Wat zou er gebeuren als we de doelstelling van € 200.000 zouden overschrijden?

We zouden deze donaties accepteren om enkele belangrijke toekomstprojecten versneld op te starten. Dit met het doel om sneller te kunnen groeien zonder onze gezonde kostenstructuur teveel te moeten herzien. Eén van onze dromen is om Goods to Give te laten uitgroeien tot een sociale onderneming waarbij er voor de logistiek een grootschalig tewerkstellingsproject wordt uitgebouwd. Hiervoor zijn natuurlijk partners nodig, maar zeker ook startkapitaal.

Schenkers (34)

34 top schenker steunen "CapitalatWork Foyer Group"
60 €
Gauthier  —  10 maanden geleden
5.56 €
Anthony heeft 50 € aan "CapitalatWork ❤️ Goods To Give" gegeven  —  10 maanden geleden
100 €
Anoniem  —  10 maanden geleden
100 €
Anoniem  —  10 maanden geleden
50 €
Anoniem  —  10 maanden geleden
250 €
Anoniem  —  11 maanden geleden
100 €
Anoniem  —  11 maanden geleden
50 €
Paul  —  11 maanden geleden

Fijn om te zien dat ook daar aandacht wordt aan besteed

50 €
Anoniem  —  11 maanden geleden
100 €
Nouaison srl  —  11 maanden geleden