Solidarity against poverty in Belgium! Good(s) to Give!

door William Blomme

Solidarity against poverty in Belgium! Good(s) to Give!
22 400€ verzameld

It's good(s) to give!
Together we can multiply solidarity tenfold by multiplying the "purchase power" of associations fighting against precariousness.
One of the important axes in the fight against precariousness is the distribution of essential non-food goods. To be able to put on decent shoes, to wash oneself, to change one's baby, to have one's school equipment in order, ... contributes to self-esteem and dignity. These are basic needs!
Today, tens of thousands of families in Belgium are deprived of them!
Goods to Give, a solidarity webshop
We believe in the strenght of social entrepreneurship with a professional organization to solve society's problems. On the one hand, we commit major producers and commercial brands to give us new non-food products of basic necessity, whether it is their production surpluses or simply products from their stocks.
On the other hand, we have developed a solidarity webshop to distribute these basic goods to associations fighting against poverty at one thenth of the market price.This 10% covers the operating costs of Goods to Give and enable us to provide a sustainable, high-quality service.
Increasing solidarity by tenfold already works! In 2019, Goods to Give was:
* 210000 people woho received a helping hand
* 339 associations that increased their purchasing power tenfold
* 63 solidarity companies that offered their products
* 1,4 mio of basic necessities distributed
* 4 employees and 9 volunteers at work.
By injecting together 200000 euro into this solidarity project, we could double our impact in 3 years to be able to distribute the equivalent of 8 mio euros worth of products in Belgium every year!
In concrete terms, what will this 200000 euro be used for?
We have to invest 100000 euros in the development of our ERP ICT system which is the "brain" of the organizaton. And our expected growth requires us to create a working capital of 100000 euros.
It's Good(s) to Give!

Samen kunnen wij de solidariteit enorm doen toenemen door de "koopkracht" van verenigingen voor armoedebestrijding te vertienvoudigen .
Een van de belangrijke krachtlijnen van de armoedebestrijding is de verdeling van de meest noodzakelijke niet-voedingsproducten. Zaken zoals behoorlijk schoeisel, zich kunnen wassen, de baby verversen, het schoolmateriaal in orde hebben ... dragen bij tot een gevoel van eigenwaarde en waardigheid. Het zijn basisbehoeften. Vandaag de dag kunnen de tienduizenden families in België niet aan deze behoeften voldoen!

Goods to Give, een solidaire webshop.

Wij geloven in de kracht van sociaal ondernemingschap met een professionele organisatie om een oplossing te bieden voor maatschappelijke problemen. Enerzijds zetten wij grote producenten en handelsmerken aan om ons nieuwe essentiële niet-voedingsproducten te geven, hetzij productieoverschotten hetzij gewoon producten uit hun voorraad. Anderzijds hebben wij een solidaire webshop opgezet om deze noodzakelijke goederen te verdelen onder de verenigingen voor armoedebestrijding aan een tiende van de marktprijs ( deze 10% dekt de werkingskosten van G2G).

Meer solidariteit? Het is er al!
Dit was Goods to Give in 2019:
* 210000 mensen die een steuntje in de rug kregen;
* 339 verenigingen die hun koopkracht sterk zagen toenemen;
* 63 solidaire bedrijven die hun producten hebben aangeboden;
* Basisproducten ter waarde van 1,4 mio euro verdeeld;
* 4 mio euro in marktwaarde aan verdeelde producten;
* 4 werknemers en 9 vrijwilligers tewerkgesteld.

Neem deel aan de crowdfundingsactie en verdubbel de impact van Goods to Give.

Door samen 200000 euro in dit solidaire project te stoppen kunnen wij in drie jaar tijd onze impact verdubbelen en het equivalent van 8 mio euro aan producten verdelen, elk jaar, in België!

Waarvoor zullen die 200000 euro concreet aangewend worden?

Uitbreiding! Met de fondsen van deze crowdfunding willen wij de verdeelde volumes verdubbelen om ervoor te zorgen dat Goods to Give zichzelf volledig kan financieren en op die manier haar voortbestaan op lange termijn kan verzekeren. Goods to Give zamelt bij sociale organisaties een bijdragen van 10% van de waarde van de gegeven goederen in om de werkingskosten van de vzw te dekken (logistiek, beheer, ...) . Vandaag de dag moeten wij nog rekenen op de ondersteuning van de sponsors.
* Wij moeten 100000 euro investeren in de ontwikkeling van onze ERP (Enterprise Resources Planning), het "brein" van onze organisatie.
* Voor onze verwachte groei moeten we een werkkapitaal hebben van 100000 euro.

Door een financiële schenking aan Goods to Give draagt u bij tot meer solidariteit tegen armoede en voor meer waardigheid van tienduizenden families in België! Alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage, u zult zien : it's Good(s) to Give !

William Blomme

— William

Goods to Give in 1 minuut

Elk jaar blijven er binnen het gewone commerciële circuit essentiële non-foodproducten ter waarde van ongeveer 100 miljoen euro onverkocht in België. Deze goederen worden vaak nog vernietigd, terwijl ze juist ten goede kunnen komen aan mensen in armoede.

Op basis van deze twee observaties heeft een groep Belgische ondernemers in 2012 Goods to Give opgericht Goods to Give is een solidaire webshop die de bedrijfswereld enerzijds en de armoede-organisatiesanderzijds met elkaar verbindt. Bedrijven doneren hun non-foodoverschotten aan Goods to Give. En vervolgens worden die op een economische, efficiënte en traceerbare manier herverdeeld.

Professionalisme, een grote opslagcapaciteit, en een "pull" -distributiemodel (sociale organisaties bestellen volgens hun noden) kenmerken de organisatie Goods to Give. Bovendien is het model uniek in België.
Om het budget in evenwicht te kunnen houden, vraagt Goods to Give van sociale organisaties een bescheiden bijdrage voor de logistieke kosten en moet ze daarnaast nog rekenen op de steun van mecenassen. Het is echter onze ambitie om de organisatie volledig zelf financierend te maken en zo onze duurzaamheid te verzekeren.

De waarde van de sinds 2013 herverdeelde non-foodproducten bedraagt meer dan € 20 miljoen. In 2019 werden 1.401.330 nieuwe non-foodproducten met een waarde van meer dan € 4,1 miljoen herverdeeld. 63 gerenommeerde bedrijven werken al samen met dit "Business to Social" (B2S) -platform, dat zich momenteel richt op een netwerk van meer dan 350 sociale organisaties in heel België, en meer dan 210.000 mensen in precaire omstandigheden helpt.

Waarvoor worden uw giften gebruikt?

Uw donaties worden, na aftrek van de kosten die zijn gemaakt door het bedrijf Raise & Shine scrl (de organisator van deze crowfunding-operatie), integraal gebruikt voor het sociale doel van Goods to Give. Ze hebben twee doelen:

De hersencapaciteit vergrotenen creëren

Sinds 2012 hebben we het lichaam van Goods to Give uitgebouwd: armen, benen, de romp en het hoofd. Deze logistieke organisatie maakte het mogelijk om miljoenen producten te herverdelen. Nu is het tijd om de hersencapaciteit te vergroten, , d.w.z. de intelligente tools ontwikkelen die al onze activiteiten zullen beheren en alle productstromen in realtime zullen volgen (aard, hoeveelheid, geografische spreiding, frequentie, orderprofiel van elke vereniging, enz.), zodat we de goederen verfijnen tot de Goods to Give barometer. Deze barometer geeft, als een Business Intelligence Tool, aan wat waar nodig is.
De ERP (Enterprise Resources Planning) die we recent hebben geïmplementeerd en het onderhoud ervan vertegenwoordigen een investering van 100.000 € over drie jaar (van 2020 tot 2022).

Werkkapitaal verzekeren

Goods to Give is mogelijk gemaakt dankzij de bijdragen van dappere mecenas-bedrijven, maar ook dankzij onze eigen inkomsten - de bijdragen aan de logistieke kosten die door de begunstigde instellingen zijn betaald. Tot op heden heeft Goods to Give geen kapitaal, noch reserves. Ondertussen vereist onze groei werkkapitaal gezien de verwerkte volumes en € 100.000 is het bedrag dat hiervoor naar onze mening minimaal noodzakelijke is.

Wat zou er gebeuren als we de doelstelling van € 200.000 zouden overschrijden?

We zouden deze donaties accepteren om enkele belangrijke toekomstprojecten versneld op te starten. Dit met het doel om sneller te kunnen groeien zonder onze gezonde kostenstructuur teveel te moeten herzien. Eén van onze dromen is om Goods to Give te laten uitgroeien tot een sociale onderneming waarbij er voor de logistiek een grootschalig tewerkstellingsproject wordt uitgebouwd. Hiervoor zijn natuurlijk partners nodig, maar zeker ook startkapitaal.

Schenkers (122)

122 top schenker steunen "Solidarity against poverty in Belgium! Good(s) to Give!"
2000 €
Anoniem  —  3 jaar geleden
50 €
William  —  3 jaar geleden

its feel good to give

100 €
Guy  —  3 jaar geleden
250 €
Guido  —  3 jaar geleden

William, thanks for your initiative !

150 €
Anoniem  —  3 jaar geleden

it feels good to give!

250 €
Anoniem  —  3 jaar geleden
100 €
Jan  —  3 jaar geleden

Hallo William, een mooi initiatief!! Kunnen wij ook van leren in NL. Met genoegen doe ik mijn donatie. Beste groeten, Jan Humme

100 €
Sophie  —  3 jaar geleden

L’initiative est parfaite. Je vous souhaite beaucoup de succès et j’espère que nous entendrons encore beaucoup parler de Goods to Give!

210 €
Eric  —  3 jaar geleden

Mooi initiatief William

100 €
Vincent  —  3 jaar geleden
50 €
Ann  —  3 jaar geleden
250 €
Anoniem  —  3 jaar geleden
100 €
Levi  —  3 jaar geleden

Great initiative - and very needed in these difficult times!

75 €
Bart  —  3 jaar geleden
50 €
Frank  —  3 jaar geleden