Méér Toegevoegde Waardigheid

door Remco Ruiter

Méér Toegevoegde Waardigheid
3 340€ verzameld

- Texte français ci-dessous -

Sinds eind 2018 werk ik als directeur bij Goods to Give. En dit met veel goesting en genoegdoening, want het is een zeer mooi project.

Wij herverdelen onverkochte non-foodoverschotten, zoals shampoo's, schoenen, speelgoed en beddegoed, via een solidaire webshop naar een netwerk van armoede-organisaties in België.

Ons doel is nu om de impact van Goods to Give op 3 jaar tijd te verdubbelen, want er bestaan nog steeds bijzonder veel overschotten (schatting is rond de 100 miljoen euro per jaar). En helaas zijn er ook nog zeer veel mensen die leven in mensontwaardige toestanden.

Om de groei van Goods to Give mogelijk te maken en te versnellen, spreken wij u en andere mensen aan. Mensen die in onze missie geloven en onze organisatie ook mee willen ondersteunen.

Door een financiële schenking aan Goods to Give draagt u bij tot meer "Toegevoegde Waardigheid" in onze samenleving.

Alvast hartelijk bedankt voor uw gulle geste, u zult zien: it's Good(s) to Give!

Remco Ruiter

----

Je travaille en tant que directeur chez Goods to Give depuis la fin de 2018. Et cela avec beaucoup d'enthousiasme et de satisfaction, car c'est un beau projet !

Nous redistribuons les excédents non alimentaires invendus, tels que shampooings, chaussures, jouets et linge de lit. Et ceci via un webshop solidaire accessible à un réseau d'organisations de lutte contre la pauvreté en Belgique.

Notre objectif est désormais de doubler l'impact de Goods to Give en 3 ans, car les excédents sont encore très nombreux (estimés à environ 100 millions d'euros par an). Et malheureusement, il y a aussi beaucoup de gens qui vivent encore dans des situations humiliées.

Pour permettre et accélérer la croissance de Goods to Give, nous nous approchons de vous et d'autres personnes. Des gens qui croient en notre mission et qui souhaitent également soutenir notre organisation.

En faisant un don financier à Goods to Give, vous contribuez à davantage de «Dignité Ajoutée» dans notre société.

Merci d'avance pour votre geste généreux, vous verrez: it's Good(s) to Give !

Remco Ruiter

— Remco

Goods to Give in 1 minuut

Elk jaar blijven er binnen het gewone commerciële circuit essentiële non-foodproducten ter waarde van ongeveer 100 miljoen euro onverkocht in België. Deze goederen worden vaak nog vernietigd, terwijl ze juist ten goede kunnen komen aan mensen in armoede.

Op basis van deze twee observaties heeft een groep Belgische ondernemers in 2012 Goods to Give opgericht Goods to Give is een solidaire webshop die de bedrijfswereld enerzijds en de armoede-organisatiesanderzijds met elkaar verbindt. Bedrijven doneren hun non-foodoverschotten aan Goods to Give. En vervolgens worden die op een economische, efficiënte en traceerbare manier herverdeeld.

Professionalisme, een grote opslagcapaciteit, en een "pull" -distributiemodel (sociale organisaties bestellen volgens hun noden) kenmerken de organisatie Goods to Give. Bovendien is het model uniek in België.
Om het budget in evenwicht te kunnen houden, vraagt Goods to Give van sociale organisaties een bescheiden bijdrage voor de logistieke kosten en moet ze daarnaast nog rekenen op de steun van mecenassen. Het is echter onze ambitie om de organisatie volledig zelf financierend te maken en zo onze duurzaamheid te verzekeren.

De waarde van de sinds 2013 herverdeelde non-foodproducten bedraagt meer dan € 20 miljoen. In 2019 werden 1.401.330 nieuwe non-foodproducten met een waarde van meer dan € 4,1 miljoen herverdeeld. 63 gerenommeerde bedrijven werken al samen met dit "Business to Social" (B2S) -platform, dat zich momenteel richt op een netwerk van meer dan 350 sociale organisaties in heel België, en meer dan 210.000 mensen in precaire omstandigheden helpt.

Waarvoor worden uw giften gebruikt?

Uw donaties worden, na aftrek van de kosten die zijn gemaakt door het bedrijf Raise & Shine scrl (de organisator van deze crowfunding-operatie), integraal gebruikt voor het sociale doel van Goods to Give. Ze hebben twee doelen:

De hersencapaciteit vergrotenen creëren

Sinds 2012 hebben we het lichaam van Goods to Give uitgebouwd: armen, benen, de romp en het hoofd. Deze logistieke organisatie maakte het mogelijk om miljoenen producten te herverdelen. Nu is het tijd om de hersencapaciteit te vergroten, , d.w.z. de intelligente tools ontwikkelen die al onze activiteiten zullen beheren en alle productstromen in realtime zullen volgen (aard, hoeveelheid, geografische spreiding, frequentie, orderprofiel van elke vereniging, enz.), zodat we de goederen verfijnen tot de Goods to Give barometer. Deze barometer geeft, als een Business Intelligence Tool, aan wat waar nodig is.
De ERP (Enterprise Resources Planning) die we recent hebben geïmplementeerd en het onderhoud ervan vertegenwoordigen een investering van 100.000 € over drie jaar (van 2020 tot 2022).

Werkkapitaal verzekeren

Goods to Give is mogelijk gemaakt dankzij de bijdragen van dappere mecenas-bedrijven, maar ook dankzij onze eigen inkomsten - de bijdragen aan de logistieke kosten die door de begunstigde instellingen zijn betaald. Tot op heden heeft Goods to Give geen kapitaal, noch reserves. Ondertussen vereist onze groei werkkapitaal gezien de verwerkte volumes en € 100.000 is het bedrag dat hiervoor naar onze mening minimaal noodzakelijke is.

Wat zou er gebeuren als we de doelstelling van € 200.000 zouden overschrijden?

We zouden deze donaties accepteren om enkele belangrijke toekomstprojecten versneld op te starten. Dit met het doel om sneller te kunnen groeien zonder onze gezonde kostenstructuur teveel te moeten herzien. Eén van onze dromen is om Goods to Give te laten uitgroeien tot een sociale onderneming waarbij er voor de logistiek een grootschalig tewerkstellingsproject wordt uitgebouwd. Hiervoor zijn natuurlijk partners nodig, maar zeker ook startkapitaal.

Schenkers (22)

22 top schenker steunen "Méér Toegevoegde Waardigheid"
150 €
Pieter  —  3 jaar geleden

Prachtig initiatief!

500 €
ICAB Incubator NV  —  3 jaar geleden

Veel succes met de realisatie van jullie sociale doelstellingen!

50 €
Marnix  —  3 jaar geleden

Heerlijk maatschappelijk doel! Veel succes!

50 €
Bernadette  —  3 jaar geleden
100 €
Anoniem  —  3 jaar geleden
100 €
Louis  —  3 jaar geleden

Prachtig en zeer doelmatig initiatief ...Proficiat Remco voor het bekomen van deze belangrijke duw in de rug vanwege het beleid. Louis

50 €
Marijke  —  3 jaar geleden
50 €
Mark  —  3 jaar geleden
50 €
Anoniem  —  3 jaar geleden
40 €
David  —  3 jaar geleden
50 €
Rita  —  3 jaar geleden

Succes met deze steunactie, tevens dank voor jullie steun aan sociale kruideniers en andere armoedeorganisaties!

50 €
Anoniem  —  3 jaar geleden
50 €
Godelieve  —  3 jaar geleden

Een kleine bijdrage voor een groot project met een warme wens geschonken.

100 €
Ann  —  3 jaar geleden
50 €
anne  —  3 jaar geleden

Een heel sterk project, succes. Samen Sterk!