Une innovation responsable … qui veut grandir

door Françoise de Viron

22 350€ verzameld

Depuis l’émergence de l’idée en 2012, je suis de près cette innovation dans le domaine de l’économie sociale. En effet, Dominique, mon époux, a été parmi les initiateurs et assure maintenant la présidence.
L’objectif de Goods to Give est novateur : à savoir mettre en connexion d’un côté les industriels qui envoient à la destruction des tonnes de produits neufs invendus et de l’autre les associations qui s’occupent de personnes en situation de précarité, via une plateforme digitale, une équipe de 5 personnes et des dizaines de bénévoles.

Diminuer le gaspillage et la pollution qu’elle entraine, permettre aux personnes les plus démunies d’acheter à prix réduits des produits d’hygiène personnelle, d’entretien de maison, des jouets, du matériel scolaire, et ainsi de suite, indubitablement, l’objectif de Goods to Give s’inscrit dans les 17 objectifs de développement durable de l’Unesco.

Actuellement, Goods to Give distribue 1.401.330 produits. Leur volonté aujourd’hui est
d’augmenter les capacités de la plateforme et doubler leur impact. En terme entrepreneurial de faire un « scale up », pour répondre à la demande croissante et devenir une entreprise d’économie sociale pérenne.

A cet effet, ils ont de besoin de financement: la raison de cette campagne de crowfunding.

Ils comptent sur nous, ils comptent sur vous !
Merci, vous verrez « it’s good to give »

— Françoise

Goods to Give in 1 minuut

Elk jaar blijven er binnen het gewone commerciële circuit essentiële non-foodproducten ter waarde van ongeveer 100 miljoen euro onverkocht in België. Deze goederen worden vaak nog vernietigd, terwijl ze juist ten goede kunnen komen aan mensen in armoede.

Op basis van deze twee observaties heeft een groep Belgische ondernemers in 2012 Goods to Give opgericht Goods to Give is een solidaire webshop die de bedrijfswereld enerzijds en de armoede-organisatiesanderzijds met elkaar verbindt. Bedrijven doneren hun non-foodoverschotten aan Goods to Give. En vervolgens worden die op een economische, efficiënte en traceerbare manier herverdeeld.

Professionalisme, een grote opslagcapaciteit, en een "pull" -distributiemodel (sociale organisaties bestellen volgens hun noden) kenmerken de organisatie Goods to Give. Bovendien is het model uniek in België.
Om het budget in evenwicht te kunnen houden, vraagt Goods to Give van sociale organisaties een bescheiden bijdrage voor de logistieke kosten en moet ze daarnaast nog rekenen op de steun van mecenassen. Het is echter onze ambitie om de organisatie volledig zelf financierend te maken en zo onze duurzaamheid te verzekeren.

De waarde van de sinds 2013 herverdeelde non-foodproducten bedraagt meer dan € 20 miljoen. In 2019 werden 1.401.330 nieuwe non-foodproducten met een waarde van meer dan € 4,1 miljoen herverdeeld. 63 gerenommeerde bedrijven werken al samen met dit "Business to Social" (B2S) -platform, dat zich momenteel richt op een netwerk van meer dan 350 sociale organisaties in heel België, en meer dan 210.000 mensen in precaire omstandigheden helpt.

Waarvoor worden uw giften gebruikt?

Uw donaties worden, na aftrek van de kosten die zijn gemaakt door het bedrijf Raise & Shine scrl (de organisator van deze crowfunding-operatie), integraal gebruikt voor het sociale doel van Goods to Give. Ze hebben twee doelen:

De hersencapaciteit vergrotenen creëren

Sinds 2012 hebben we het lichaam van Goods to Give uitgebouwd: armen, benen, de romp en het hoofd. Deze logistieke organisatie maakte het mogelijk om miljoenen producten te herverdelen. Nu is het tijd om de hersencapaciteit te vergroten, , d.w.z. de intelligente tools ontwikkelen die al onze activiteiten zullen beheren en alle productstromen in realtime zullen volgen (aard, hoeveelheid, geografische spreiding, frequentie, orderprofiel van elke vereniging, enz.), zodat we de goederen verfijnen tot de Goods to Give barometer. Deze barometer geeft, als een Business Intelligence Tool, aan wat waar nodig is.
De ERP (Enterprise Resources Planning) die we recent hebben geïmplementeerd en het onderhoud ervan vertegenwoordigen een investering van 100.000 € over drie jaar (van 2020 tot 2022).

Werkkapitaal verzekeren

Goods to Give is mogelijk gemaakt dankzij de bijdragen van dappere mecenas-bedrijven, maar ook dankzij onze eigen inkomsten - de bijdragen aan de logistieke kosten die door de begunstigde instellingen zijn betaald. Tot op heden heeft Goods to Give geen kapitaal, noch reserves. Ondertussen vereist onze groei werkkapitaal gezien de verwerkte volumes en € 100.000 is het bedrag dat hiervoor naar onze mening minimaal noodzakelijke is.

Wat zou er gebeuren als we de doelstelling van € 200.000 zouden overschrijden?

We zouden deze donaties accepteren om enkele belangrijke toekomstprojecten versneld op te starten. Dit met het doel om sneller te kunnen groeien zonder onze gezonde kostenstructuur teveel te moeten herzien. Eén van onze dromen is om Goods to Give te laten uitgroeien tot een sociale onderneming waarbij er voor de logistiek een grootschalig tewerkstellingsproject wordt uitgebouwd. Hiervoor zijn natuurlijk partners nodig, maar zeker ook startkapitaal.

Schenkers (18)

18 top schenker steunen "Une innovation responsable … qui veut grandir"
1000 €
Jean-Pierre  —  1 jaar geleden

Très belle initiative qui sera bien nécessaire dans les années à venir. Bravo Françoise, Bravo Dominique !

250 €
Philippe  —  1 jaar geleden

Belle initiative, bravo !

10000 €
Anoniem  —  1 jaar geleden
5000 €
Anoniem  —  1 jaar geleden
500 €
Anoniem  —  1 jaar geleden
300 €
Anoniem  —  1 jaar geleden

Bravo pour la super idée et le travail conséquent à venir et celui déjà réalisé!

100 €
Guy  —  1 jaar geleden

Continuons!

100 €
Anoniem  —  1 jaar geleden
100 €
Anoniem  —  1 jaar geleden
250 €
Anoniem  —  1 jaar geleden

Bravo. B.