Feeling Good by Giving

#BOARD door Sabine Caudron

Feeling Good by Giving
4 885€ verzameld

(Texte en FR ci-dessous)

Wist u dat er in België jaarlijks naar schatting 100 miljoen niet-eetbare producten vernietigd worden?

En tevens, wist u dat 20,6% van de Belgen het risico loopt om in armoede te belanden? En dat 5,5 % van de bevolking in ernstige materiële deprivatie leeft?

Wist u dat sommige mensen zelfs geen tandpasta, zeep of shampoo kunnen betalen, laat staan deftige schoenen of een boekentas voor hun kinderen kopen?

Wel, dat is de reden van bestaan van Goods to Give.

Sinds 2012, zorgt Goods to Give ervoor dat onverkochte non-foodproducten zoals kuisproducten, luiers, waspoeder, tandpasta, kleren, schoolgerief, meubels, etc… bij behoevende personen terecht komen. Hiervoor betalen ze slechts een kleine fractie van de normale prijs. Dankzij ons logistiek platform kunnen we nieuwe non-foodproducten op een professionele, efficiënte en transparante manier verzamelen en herverdelen. Dit vormt een prachtige link tussen de bedrijfswereld en de sociale wereld.

In 2019 hebben we voor een waarde van 4 miljoen producten herverdeeld aan ongeveer 300.000 mensen. Dit is een mooi resultaat maar we willen veel meer. We willen dit cijfer verdubbelen tegen 2023!

Om ons ambitieus doel te bereiken moet ons logistiek platform financieel gesteund worden. Daarom lanceren we deze campagne van crowdfunding. Wij hebben uw hulp dus meer dan nodig!
Elke bijdrage, hoe klein ook, is een stap voorwaarts.
Dus, indien u een steentje wilt bijdragen, aarzel niet en click op “DONATE”.
Alvast een hartelijk dank,
Sabine

-----------------------------------------------------------------------------

Saviez-vous que près de 100 millions de produits non comestibles sont détruits chaque année en Belgique?

…alors que 20% des Belges court le risque de se retrouver dans la pauvreté et que 5,5% vit dans une privation matérielle sévère.

Saviez-vous que certaines personnes n'ont même pas les moyens d'acheter du dentifrice, du savon ou du shampoing, ou encore moins acheter des chaussures décentes ou un cartable pour leurs enfants?

Eh bien, c'est la raison d’être de Goods to Give.

Depuis 2012, Goods to Give veille à ce que les produits non alimentaires invendus tels que des produits de nettoyage, des langes, des produits de lessive, du dentifrice, des vêtements, des fournitures scolaires, des meubles, etc. arrivent chez les personnes dans le besoin. Ces personnes ne paient qu’une toute petite partie du prix normal. Grâce à notre plateforme logistique, nous pouvons collecter et redistribuer les nouveaux produits non alimentaires de manière professionnelle, efficace et transparente. Cela crée un magnifique lien entre le monde des affaires et le monde social.

En 2019, nous avons redistribué pour une valeur de 4 millions de produits à environ 300.000 personnes. C'est un très beau résultat, mais nous voulons faire beaucoup mieux. Nous voulons doubler ce chiffre d'ici 2023!

Pour atteindre notre objectif ambitieux, notre plateforme logistique doit être soutenue financièrement. C'est pourquoi nous lançons cette campagne de Crowdfunding et comptons sur de votre aide!
Chaque contribution, aussi petite soit-elle, est un pas en avant.
Alors, si vous souhaitez contribuer, n'hésitez pas et cliquez sur «FAIRE UN DON».
Merci d'avance,
Sabine

— Sabine

Goods to Give in 1 minuut

Elk jaar blijven er binnen het gewone commerciële circuit essentiële non-foodproducten ter waarde van ongeveer 100 miljoen euro onverkocht in België. Deze goederen worden vaak nog vernietigd, terwijl ze juist ten goede kunnen komen aan mensen in armoede.

Op basis van deze twee observaties heeft een groep Belgische ondernemers in 2012 Goods to Give opgericht Goods to Give is een solidaire webshop die de bedrijfswereld enerzijds en de armoede-organisatiesanderzijds met elkaar verbindt. Bedrijven doneren hun non-foodoverschotten aan Goods to Give. En vervolgens worden die op een economische, efficiënte en traceerbare manier herverdeeld.

Professionalisme, een grote opslagcapaciteit, en een "pull" -distributiemodel (sociale organisaties bestellen volgens hun noden) kenmerken de organisatie Goods to Give. Bovendien is het model uniek in België.
Om het budget in evenwicht te kunnen houden, vraagt Goods to Give van sociale organisaties een bescheiden bijdrage voor de logistieke kosten en moet ze daarnaast nog rekenen op de steun van mecenassen. Het is echter onze ambitie om de organisatie volledig zelf financierend te maken en zo onze duurzaamheid te verzekeren.

De waarde van de sinds 2013 herverdeelde non-foodproducten bedraagt meer dan € 20 miljoen. In 2019 werden 1.401.330 nieuwe non-foodproducten met een waarde van meer dan € 4,1 miljoen herverdeeld. 63 gerenommeerde bedrijven werken al samen met dit "Business to Social" (B2S) -platform, dat zich momenteel richt op een netwerk van meer dan 350 sociale organisaties in heel België, en meer dan 210.000 mensen in precaire omstandigheden helpt.

Waarvoor worden uw giften gebruikt?

Uw donaties worden, na aftrek van de kosten die zijn gemaakt door het bedrijf Raise & Shine scrl (de organisator van deze crowfunding-operatie), integraal gebruikt voor het sociale doel van Goods to Give. Ze hebben twee doelen:

De hersencapaciteit vergrotenen creëren

Sinds 2012 hebben we het lichaam van Goods to Give uitgebouwd: armen, benen, de romp en het hoofd. Deze logistieke organisatie maakte het mogelijk om miljoenen producten te herverdelen. Nu is het tijd om de hersencapaciteit te vergroten, , d.w.z. de intelligente tools ontwikkelen die al onze activiteiten zullen beheren en alle productstromen in realtime zullen volgen (aard, hoeveelheid, geografische spreiding, frequentie, orderprofiel van elke vereniging, enz.), zodat we de goederen verfijnen tot de Goods to Give barometer. Deze barometer geeft, als een Business Intelligence Tool, aan wat waar nodig is.
De ERP (Enterprise Resources Planning) die we recent hebben geïmplementeerd en het onderhoud ervan vertegenwoordigen een investering van 100.000 € over drie jaar (van 2020 tot 2022).

Werkkapitaal verzekeren

Goods to Give is mogelijk gemaakt dankzij de bijdragen van dappere mecenas-bedrijven, maar ook dankzij onze eigen inkomsten - de bijdragen aan de logistieke kosten die door de begunstigde instellingen zijn betaald. Tot op heden heeft Goods to Give geen kapitaal, noch reserves. Ondertussen vereist onze groei werkkapitaal gezien de verwerkte volumes en € 100.000 is het bedrag dat hiervoor naar onze mening minimaal noodzakelijke is.

Wat zou er gebeuren als we de doelstelling van € 200.000 zouden overschrijden?

We zouden deze donaties accepteren om enkele belangrijke toekomstprojecten versneld op te starten. Dit met het doel om sneller te kunnen groeien zonder onze gezonde kostenstructuur teveel te moeten herzien. Eén van onze dromen is om Goods to Give te laten uitgroeien tot een sociale onderneming waarbij er voor de logistiek een grootschalig tewerkstellingsproject wordt uitgebouwd. Hiervoor zijn natuurlijk partners nodig, maar zeker ook startkapitaal.

Schenkers (45)

45 top schenker steunen "Feeling Good by Giving"
50 €
Alain  —  3 jaar geleden
50 €
Claudia  —  3 jaar geleden

Hopelijk wordt het vooropgestelde bedrag gehaald, en wie weet, méér zelfs! Succes met dit goede doel!

50 €
Philippe  —  3 jaar geleden
50 €
Ward  —  3 jaar geleden

Super initiatief. Happy to contribute.

50 €
Claire  —  3 jaar geleden

Mooi initiatief Sabine Fijne feestdagen voor jullie allen

100 €
Sonja  —  3 jaar geleden

Good luck !

250 €
Benoit graulich bv  —  3 jaar geleden
50 €
Pascale & Jo  —  3 jaar geleden

Sabine, heel mooi initiatief ! groetjes Pascale

50 €
Nicolas et  —  3 jaar geleden

chère Sabine, belle initiative! bravo! Caroline et Nicolas

50 €
Christian  —  3 jaar geleden
200 €
Anoniem  —  3 jaar geleden
100 €
Arnaud  —  3 jaar geleden

Bonjour Sabine, J'espère que tout va bien de ton côté. Bravo pour ton engagement. Arnaud

500 €
Anoniem  —  3 jaar geleden

Thanks for including me in this lovely initiative Sabine !

50 €
Anoniem  —  3 jaar geleden
70 €
Serge  —  3 jaar geleden