een andere manier van her-verdelen

door Truus Roesems

740€ verzameld

Sociale organisaties zijn liefst bezig met het versterken van mensen. Ze willen dat mensen impact op hun eigen leven krijgen. Ze willen zo de samenleving beter maken voor iedereen.

Materiële steun is meestal niet hun (eerste) doelstelling. Maar door de toenemende armoede voelen ze zich steeds meer gedwongen om zich ook met materiële steun bezig te houden. Hoe kan je immers mensen ondersteunen om impact te krijgen op hun leven, als ze zelfs niet over basisvoorzieningen beschikken?

Zolang armoede in ons land bestaat, en wij er niet in slagen dat iedereen waardig kan leven, zijn alternatieve vormen van herverdeling nodig!

Goods to Give speelt daar op in.

Het helpt organisaties aan materiële ondersteuning, die het op hun beurt bij de mensen brengen die het het meest nodig hebben.
En tegelijk helpt het bedrijven aan een duurzame uitweg voor hun overschotten en de mogelijkheid om goederen te schenken.

Met jouw fiscaal aftrekbare gift, stuur jij een deeltje van jouw (belastings)geld in de richting van meer herverdeling en minder materiële armoede.

— Truus

Goods to Give in 1 minuut

Elk jaar blijven er binnen het gewone commerciële circuit essentiële non-foodproducten ter waarde van ongeveer 100 miljoen euro onverkocht in België. Deze goederen worden vaak nog vernietigd, terwijl ze juist ten goede kunnen komen aan mensen in armoede.

Op basis van deze twee observaties heeft een groep Belgische ondernemers in 2012 Goods to Give opgericht Goods to Give is een solidaire webshop die de bedrijfswereld enerzijds en de armoede-organisatiesanderzijds met elkaar verbindt. Bedrijven doneren hun non-foodoverschotten aan Goods to Give. En vervolgens worden die op een economische, efficiënte en traceerbare manier herverdeeld.

Professionalisme, een grote opslagcapaciteit, en een "pull" -distributiemodel (sociale organisaties bestellen volgens hun noden) kenmerken de organisatie Goods to Give. Bovendien is het model uniek in België.
Om het budget in evenwicht te kunnen houden, vraagt Goods to Give van sociale organisaties een bescheiden bijdrage voor de logistieke kosten en moet ze daarnaast nog rekenen op de steun van mecenassen. Het is echter onze ambitie om de organisatie volledig zelf financierend te maken en zo onze duurzaamheid te verzekeren.

De waarde van de sinds 2013 herverdeelde non-foodproducten bedraagt meer dan € 20 miljoen. In 2019 werden 1.401.330 nieuwe non-foodproducten met een waarde van meer dan € 4,1 miljoen herverdeeld. 63 gerenommeerde bedrijven werken al samen met dit "Business to Social" (B2S) -platform, dat zich momenteel richt op een netwerk van meer dan 350 sociale organisaties in heel België, en meer dan 210.000 mensen in precaire omstandigheden helpt.

Waarvoor worden uw giften gebruikt?

Uw donaties worden, na aftrek van de kosten die zijn gemaakt door het bedrijf Raise & Shine scrl (de organisator van deze crowfunding-operatie), integraal gebruikt voor het sociale doel van Goods to Give. Ze hebben twee doelen:

De hersencapaciteit vergrotenen creëren

Sinds 2012 hebben we het lichaam van Goods to Give uitgebouwd: armen, benen, de romp en het hoofd. Deze logistieke organisatie maakte het mogelijk om miljoenen producten te herverdelen. Nu is het tijd om de hersencapaciteit te vergroten, , d.w.z. de intelligente tools ontwikkelen die al onze activiteiten zullen beheren en alle productstromen in realtime zullen volgen (aard, hoeveelheid, geografische spreiding, frequentie, orderprofiel van elke vereniging, enz.), zodat we de goederen verfijnen tot de Goods to Give barometer. Deze barometer geeft, als een Business Intelligence Tool, aan wat waar nodig is.
De ERP (Enterprise Resources Planning) die we recent hebben geïmplementeerd en het onderhoud ervan vertegenwoordigen een investering van 100.000 € over drie jaar (van 2020 tot 2022).

Werkkapitaal verzekeren

Goods to Give is mogelijk gemaakt dankzij de bijdragen van dappere mecenas-bedrijven, maar ook dankzij onze eigen inkomsten - de bijdragen aan de logistieke kosten die door de begunstigde instellingen zijn betaald. Tot op heden heeft Goods to Give geen kapitaal, noch reserves. Ondertussen vereist onze groei werkkapitaal gezien de verwerkte volumes en € 100.000 is het bedrag dat hiervoor naar onze mening minimaal noodzakelijke is.

Wat zou er gebeuren als we de doelstelling van € 200.000 zouden overschrijden?

We zouden deze donaties accepteren om enkele belangrijke toekomstprojecten versneld op te starten. Dit met het doel om sneller te kunnen groeien zonder onze gezonde kostenstructuur teveel te moeten herzien. Eén van onze dromen is om Goods to Give te laten uitgroeien tot een sociale onderneming waarbij er voor de logistiek een grootschalig tewerkstellingsproject wordt uitgebouwd. Hiervoor zijn natuurlijk partners nodig, maar zeker ook startkapitaal.

Donateurs (9)

9 top donateurs steunen "een andere manier van her-verdelen"
50 €
Dagmar  —  5 months ago

Fijn initiatief! Veel succes ermee!

50 €
lina  —  5 months ago
100 €
Anoniem  —  5 months ago

ik zag Remco zelfs op kanaal Z ;-) fijn dat het kan groeien

100 €
Louis  —  5 months ago

Ik hoorde gisteren voormiddag Remco op Radio 1 : kort en krachtig zoals altijd ...:)

100 €
Joseph  —  5 months ago

Vele kleintjes samen maken het verschil!!

100 €
Lieven  —  6 months ago
40 €
Hilde  —  7 months ago

Graag deze bijdrage gestort (Hilde, studiegenoot en werkgenoot in Leuven van Greet)

100 €
Anoniem  —  7 months ago

Veel succes met deze crowdfunding! Greet

100 €
Anoniem  —  7 months ago