Devenez un "GoodstoGiver"

#BOARD

door Dominique de Ville

20 850€ verzameld

Nederlandse versie volgt

Partis d’une feuille blanche en 2012, nous avons mis en place une organisation qui a, en 2019, redistribué 1.401.330 produits neufs non alimentaires de première nécessité pour faire reculer la précarité et rendre un peu de dignité à des personnes précaires.

Voir se construire ce webshop solidaire est une immense satisfaction personnelle. Vouloir doubler son impact en quelques années me semble aujourd’hui parfaitement réalisable.

Pour faire reculer la précarité, il faut redistribuer plus de shampoings, de dentifrices, de matériel scolaire, de produits de lessive, de langes, de chaussures, de sous-vêtements… tous produits de première nécessité peu accessibles à des milliers de personnes en précarité. Aujourd’hui en Belgique.

Je sais ce manque, vous aussi. Je ne le vois pas tous les jours, vous non plus sans doute. Tout en ne l’acceptant pas, comme vous. La bonne nouvelle: en 2020, les entreprises augmentent leurs dons de produits à Goods to Give.

Donner dans cette campagne, c’est devenir un "GoodstoGiver", c'est construire GoodstoGive avec nous. Alors, cliquez sur Donate. Vous verrez, it's Good to Give!

Dominique de Ville Président du CA
*****************************************************************

Van een blanco pagina in 2012, hebben we een organisatie opgericht die, in 2019, 1.401.330 nieuwe non-food basisproducten heeft herverdeeld om de armoede in België te verminderen en om mensen in precaire situaties een beetje hun waardigheid terug te geven.

Het succes van onze solidaire webshop geeft mij een enorme persoonlijke voldoening. De impact ervan in een paar jaar tijd te willen verdubbelen, lijkt me vandaag de dag perfect haalbaar.

Om de armoede te verminderen, moeten we meer shampoos, tandpasta, schoolmateriaal, wasproducten, luiers, schoenen, ondergoed... herverdelen. Allemaal basisbenodigdheden die niet toegankelijk genoeg zijn voor duizenden mensen in precaire situaties. Vandaag in België.

Ik weet wat er mist, u weet ook wat er mist. Ik zie het niet elke dag, u waarschijnlijk ook niet. Terwijl ik het niet aanvaard, evenmin als u. Het goede nieuws: in 2020 verhogen bedrijven hun productdonaties.

Geven in deze campagne betekent een "GoodstoGiver" te worden, het is samen met ons GoodstoGive bouwen. Dus klik op Doneren. Je zult zien, het is goed om te geven!

Dominique de Ville Voorzitter van de Raad van Bestuur

— Dominique

Goods to Give in 1 minuut

Elk jaar blijven er binnen het gewone commerciële circuit essentiële non-foodproducten ter waarde van ongeveer 100 miljoen euro onverkocht in België. Deze goederen worden vaak nog vernietigd, terwijl ze juist ten goede kunnen komen aan mensen in armoede.

Op basis van deze twee observaties heeft een groep Belgische ondernemers in 2012 Goods to Give opgericht Goods to Give is een solidaire webshop die de bedrijfswereld enerzijds en de armoede-organisatiesanderzijds met elkaar verbindt. Bedrijven doneren hun non-foodoverschotten aan Goods to Give. En vervolgens worden die op een economische, efficiënte en traceerbare manier herverdeeld.

Professionalisme, een grote opslagcapaciteit, en een "pull" -distributiemodel (sociale organisaties bestellen volgens hun noden) kenmerken de organisatie Goods to Give. Bovendien is het model uniek in België.
Om het budget in evenwicht te kunnen houden, vraagt Goods to Give van sociale organisaties een bescheiden bijdrage voor de logistieke kosten en moet ze daarnaast nog rekenen op de steun van mecenassen. Het is echter onze ambitie om de organisatie volledig zelf financierend te maken en zo onze duurzaamheid te verzekeren.

De waarde van de sinds 2013 herverdeelde non-foodproducten bedraagt meer dan € 20 miljoen. In 2019 werden 1.401.330 nieuwe non-foodproducten met een waarde van meer dan € 4,1 miljoen herverdeeld. 63 gerenommeerde bedrijven werken al samen met dit "Business to Social" (B2S) -platform, dat zich momenteel richt op een netwerk van meer dan 350 sociale organisaties in heel België, en meer dan 210.000 mensen in precaire omstandigheden helpt.

Waarvoor worden uw giften gebruikt?

Uw donaties worden, na aftrek van de kosten die zijn gemaakt door het bedrijf Raise & Shine scrl (de organisator van deze crowfunding-operatie), integraal gebruikt voor het sociale doel van Goods to Give. Ze hebben twee doelen:

De hersencapaciteit vergrotenen creëren

Sinds 2012 hebben we het lichaam van Goods to Give uitgebouwd: armen, benen, de romp en het hoofd. Deze logistieke organisatie maakte het mogelijk om miljoenen producten te herverdelen. Nu is het tijd om de hersencapaciteit te vergroten, , d.w.z. de intelligente tools ontwikkelen die al onze activiteiten zullen beheren en alle productstromen in realtime zullen volgen (aard, hoeveelheid, geografische spreiding, frequentie, orderprofiel van elke vereniging, enz.), zodat we de goederen verfijnen tot de Goods to Give barometer. Deze barometer geeft, als een Business Intelligence Tool, aan wat waar nodig is.
De ERP (Enterprise Resources Planning) die we recent hebben geïmplementeerd en het onderhoud ervan vertegenwoordigen een investering van 100.000 € over drie jaar (van 2020 tot 2022).

Werkkapitaal verzekeren

Goods to Give is mogelijk gemaakt dankzij de bijdragen van dappere mecenas-bedrijven, maar ook dankzij onze eigen inkomsten - de bijdragen aan de logistieke kosten die door de begunstigde instellingen zijn betaald. Tot op heden heeft Goods to Give geen kapitaal, noch reserves. Ondertussen vereist onze groei werkkapitaal gezien de verwerkte volumes en € 100.000 is het bedrag dat hiervoor naar onze mening minimaal noodzakelijke is.

Wat zou er gebeuren als we de doelstelling van € 200.000 zouden overschrijden?

We zouden deze donaties accepteren om enkele belangrijke toekomstprojecten versneld op te starten. Dit met het doel om sneller te kunnen groeien zonder onze gezonde kostenstructuur teveel te moeten herzien. Eén van onze dromen is om Goods to Give te laten uitgroeien tot een sociale onderneming waarbij er voor de logistiek een grootschalig tewerkstellingsproject wordt uitgebouwd. Hiervoor zijn natuurlijk partners nodig, maar zeker ook startkapitaal.

Schenkers (48)

48 top schenker steunen "Devenez un "GoodstoGiver""
1000 €
Anoniem  —  1 jaar geleden

Don de Stefan Sablon cfr FRB

500 €
Anoniem  —  1 jaar geleden
40 €
Anoniem  —  1 jaar geleden
250 €
Manoël  —  1 jaar geleden

Beautifull project.Mano

100 €
Anoniem  —  1 jaar geleden
100 €
TRACORE sprl  —  1 jaar geleden

Cher Dominique , Je n’ai jamais douté de cette idée lumineuse de ta part et de la qualité de ton équipe pour la mettre en oeuvre . Je vous souhaite plein succès . Amitiés Didier

100 €
Etienne  —  1 jaar geleden
100 €
Isabelle  —  1 jaar geleden
250 €
André et  —  1 jaar geleden
100 €
Frank  —  1 jaar geleden

Belle initiative!